Меню

Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  1. Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим государственный контроль в области жилищного фонда и реализацию государственной политики в сфере жилищных отношений в городе Экибастузе.
  2. Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» ведомств не имеет.
  3. Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
  4. Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печать и штамп со своим наименованием на государственном языке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.
  5. Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
  6. Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
  7. Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государственного учреждения «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
  8. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза» утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
  9. Местонахождение государственного учреждения «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза»: Республика Казахстан, Павлодарская область, 141200, город Экибастуз, улица имени Энергетиктер, 62.

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы 141202, Екібастұз қ., Энергетиктер к-сі 62.
Электрондық мекенжайы: zhilins.ae@pavlodar.gov.kz

Байланыс телефондары: 8 (7187) 278657, 278654, 278649, 278954, 278559

 

1
Пресс центр
 «Газ және газбен жабдықтау туралы»  заңын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады! «Газ және газбен жабдықтау туралы» заңын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады!
 «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің 2021 жылғы мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметі туралы қоғамдық талқылау есебінің ХАТТАМАСЫ
«Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы орынбасарының 2022 жылдың қорытындысы бойынша есебі
2023  жылғы 10 қаңтарға қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою туралы есеп
КТҮ мәселелері жөніндегі жұмыс жиналысКТҮ мәселелері жөніндегі жұмыс жиналыс
Направления
Полезные ссылки
Документы
Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок и Правил работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок
2015-12-28
Об утверждении Правил осуществления государственных закупок
2015-12-11
Исполнение расходной части бюджета на 2020 год
2021-02-18
Вакансии
Календарь событий
Услуги
Слайды
Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған ресурстар
Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған ресурстар
Страницы
Байланыс ақпараты
Баспасөз орталығы
Құжаттар
Қызметі
Бөлім туралы
Онлайн қабылдау
Реализуемые проекты
Социальные медиа
Меню подвал
ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Парламентінің сайты
ҚР Премьер-Министрінің сайты
ҚР Мемлекеттік рәміздері
ҚР Президентінің сайты
Терминдер мен қысқартулар
Тұрақты даму мақсаттары
Заңнама
ҚР Үкіметінің құрылымы
Ашық Үкімет