Меню

Committee for Veterinary Control and Supervision of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) құзыреті шегінде ветеринария, ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы реттеу, іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын ведомство және мемлекеттік орган болып табылады.

Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Комитет мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы Министрлiкке ведомстволық бағынысты заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртабандары, белгiленген үлгідегi бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.

Комитет, егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарапы болады.

Адрес 010000, г. Нур-Султан, улица Кенесары, 36
Канцелярия +7 (7172) 555945
Приемная  +7 (7172) 555815
E-mail: priemnaya.kvkn@minagri.gov.kz
1
Пресс центр
Направления
EAEU Registries
EU registries
Registries Uzbekistan
China registries
Registers of Kazakhstan enterprises with export permits
The veterinary certificate of the Republic of Kazakhstan –European Union countries
Ветеринарно-санитарные меры Таможенного союза
Import of livestock products
CHINA-EEU
Bilateral veterinary certificates agreed in the format of the EEU is the third country
Полезные ссылки
Документы
Основные показатели в животноводстве
2018-11-13
Импорт
2019-09-27
Экспорт
2019-09-23
Вакансии
Календарь событий
Услуги
Obtainig a registration certificate for veterinary preparations, feeds and feed supplements with its official registration (re-registration)
Obtainment of license to perform activities in the field of veterinary
Approval of regulations and specifications for new, improved veterinary preparations, feed additives
Слайды
Страницы
Contacts
Press Room
About the Committee
Documents
Activity
Feedback
Реализуемые проекты
Социальные медиа
Меню подвал
Legislation
Open Government
Virtual Reception Office
Structure of the Government of Kazakhstan
Website of the Parliament of Kazakhstan
Website of the Prime Minister of Kazakhstan
Website of the First President of Kazakhstan – Elbasy
Website of the President of Kazakhstan
State of the Nation Address of the President of Kazakhstan
National Symbols