Меню

Committee for Veterinary Control and Supervision of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) құзыреті шегінде ветеринария, ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы реттеу, іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын ведомство және мемлекеттік орган болып табылады.

Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Комитет мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы Министрлiкке ведомстволық бағынысты заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртабандары, белгiленген үлгідегi бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.

Комитет, егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарапы болады.

Адрес 010000, г. Нур-Султан, улица Кенесары, 36
Канцелярия +7 (7172) 555945
Приемная  +7 (7172) 555815
E-mail: priemnaya.kvkn@minagri.gov.kz
1
Пресс центр
Направления
EAEU Registries
EU registries
Registries Uzbekistan
China registries
Registers of Kazakhstan enterprises with export permits
The veterinary certificate of the Republic of Kazakhstan –European Union countries
Ветеринарно-санитарные меры Таможенного союза
Import of livestock products
CHINA-EEU
Bilateral veterinary certificates agreed in the format of the EEU is the third country
UAE-EEU
Japan-EEU
Forms of Unified veterinary certificates for controlled goods imported into the customs territory of the Eurasian economic Union from third countries
USA-EEU
Bilateral veterinary certificates agreed in the format of the Republic of Kazakhstan-third country
Turkey-EEU
Bilateral veterinary certificates agreed in the RK-EU format
EU-EEU
Canada - EEU
Export-import
Veterinary safety
Biological safety
Export - Import
Полезные ссылки
Public procurement
Документы
Охотничьи трофеи
2020-01-27
Реестры казахстанских предприятий, имеющих разрешение на экспорт
2019-06-18
Реестры казахстанских предприятий, имеющих разрешение на экспорт
2019-06-18
Вакансии
Календарь событий
Услуги
Obtainig a registration certificate for veterinary preparations, feeds and feed supplements with its official registration (re-registration)
Assignment of account numbers to production objects engaged in growth of animals, harvesting (slaughter), storage, processing and sale of animals, production and raw materials of animal origin, as well as to organizations for the production, storage and sale of veterinary drugs, feed and feed additives
Реализуемые проекты
Страницы
Contacts
Press Room
About the Committee
Documents
Activity
Реализуемые проекты
Социальные медиа
Меню подвал
Sustainable Development Goals
Website of the Prime Minister of Kazakhstan
Website of the President of Kazakhstan
State of the Nation Address of the President of Kazakhstan
Virtual Reception Office
National Symbols
Website of the Parliament of Kazakhstan
Open Government
Legislation
Structure of the Government of Kazakhstan