Меню
Страницы
gov@nitec.kz

Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства по жалагашскому району

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ХАБАРЛАМА!

Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы бойынша шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа шығарылған жер учаскелерінің тізбесі

 

Жер учаскесінің орналасқан

орны

Жер учаске-сінің көлемі, гектар

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты

Жер пайдала-ну құқығы

Топырақ-тың сапалық сипаттама-сы

Алқаптардың құрамы

Бонитет балы

 

Өңірдің ауылшаруа-шылығына мамандануы

Сумен қамтамасыз етілуі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Жалағаш ауданы, Ақсу  ауылдық округі

112,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Құмшауыт

Егістігі 101,0 га,

басқа алқаптары

11,0 га

8 балл

Егін шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

2

Жалағаш ауданы, Ақсу  ауылдық округі

50,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды топырақ

Егістігі 40,0 га,

басқа алқаптары

10,0 га

12 балл

Егін шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

3

Жалағаш ауданы, Аламесек  ауылдық округі өңірі

31,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

саздақты

топырақ

Егістігі 27,0 га,

басқа алқаптары

4,0 га

17 балл

Егін шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

4

Жалағаш ауданы, Аламесек  ауылдық округі өңірі

38,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Ауыр

сазды

топырақ

Тыңайған жерлер 35,0 га,

басқа алқаптары

3,0 га

6 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

5

Жалағаш ауданы, Аламесек  ауылдық округі, "Оңтүстік коллектор-дың" солтүстік беті

30,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

 

Орташа

саздақты

топырақ

Тыңайған жерлер 28,0 га,

басқа алқаптары

2,0 га

6 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

6

Жалағаш ауданы, Аламесек  ауылдық округі, "Тораңғыл" учаскесі

34,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Тыңайған жерлер 32,0 га,

басқа алқаптары

2,0 га

5 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

7

Жалағаш ауданы, Аламесек  ауылдық округі, "Тораңғыл" учаскесі 

56,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

 

Ауыр

сазды

топырақ

Жайылымы

49,0 га,

басқа алқаптары

7,0 га

2 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

8

Жалағаш ауданы, Бұқарбай батыр  ауылдық округі өңірі

89,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Құмшауыт

Жайылымы

68,0 га,

басқа алқаптары

21,0 га

22 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

9

Жалағаш ауданы, Жаңадария  ауылдық округі, "Тасшоқы" учаскесі

48,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Ауыр

сазды

топырақ

Жайылымы

39,0 га,

басқа алқаптары

9,0 га

1 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Су тарту қондырғылары арқылы қамтамасыз ету мүмкіндігі бар

10

Жалағаш ауданы, Жаңадария  ауылдық округі, "Тасшоқы" учаскесі

285,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Жайылымы

228,0 га,

басқа алқаптары

57,0 га

3 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Су тарту қондырғылары арқылы қамтамасыз ету мүмкіндігі бар

11

Жалағаш ауданы, Жаңадария  ауылдық округі, "Тасшоқы" учаскесі

630,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Орташа

сазды

топырақ

Жайылымы

508,0 га,

басқа алқаптары

122,0 га

1 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Су тарту қондырғылары арқылы қамтамасыз ету мүмкіндігі бар

12

Жалағаш ауданы, Жаңадария  ауылдық округі, "Шойбас" учаскесі

250,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Тыңайған жерлер 145,0 га, жайылымы

85,0 га,

басқа алқаптары

20,0 га

1 балл

Егін, мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Су тарту қондырғылары арқылы қамтамасыз ету мүмкіндігі бар

13

Жалағаш ауданы, Жаңадария  ауылдық округі, "Ақарық-Жаңадария" автокөлік жолының шығыс беті

50,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Жайылымы

42,0 га,

басқа алқаптары

8,0 га

1 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

14

Жалағаш ауданы, Қаракеткен  ауылдық округі, "Қилыбай" өңірі

64,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Орташа

сазды

топырақ

Жайылымы

51,0 га,

басқа алқаптары

13,0 га

6 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

15

Жалағаш ауданы, Қаракеткен  ауылдық округі, "Қилыбай" өңірі

60,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Ауыр

сазды

топырақ

Жайылымы

48,0 га,

басқа алқаптары

12,0 га

7 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

16

Жалағаш ауданы, Қаракеткен  ауылдық округі

259,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Ауыр

сазды

топырақ

Жайылымы

208,0 га

басқа алқаптары

51,0 га

8 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

17

Жалағаш ауданы, Қаракеткен  ауылдық округі

102,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Жайылымы

82,0 га

басқа алқаптары

20,0 га

5 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

18

Жалағаш ауданы, Қаракеткен  ауылдық округі

280,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

саздақты

топырақ

Жайылымы

225,0 га

басқа алқаптары

55,0 га

1 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

19

Жалағаш ауданы, Қаракеткен  ауылдық округі

1000,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Жайылымы

820,0 га,

басқа алқаптары

180,0 га

1 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

20

Жалағаш ауданы, Қаракеткен  ауылдық округі, "Ақшал" учаскесі

25,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Жайылымы

20,0 га,

басқа алқаптары

5,0 га

3 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

21

Жалағаш ауданы, Мақпалкөл ауылдық округі өңірі, "Оңтүстік коллектор   дың" солтүстік беті 

162,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Жайылымы

148,0 га,

басқа алқаптары

14,0 га

10 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

22

Жалағаш ауданы, Мақпалкөл ауылдық округі өңірі, "Оңтүстік коллектор-дың" солтүстік беті 

100,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

 

Орташа

сазды

топырақ

Тыңайған жерлер 4,0 га, жайылымы

91,0 га,

басқа алқаптары

5,0 га

9 балл

Мал шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілмеген

23

Жалағаш ауданы, Мақпалкөл ауылдық округі өңірі

218,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

сазды

топырақ

Тыңайған жерлер 24,0 га, жайылымы

175,0 га,

басқа алқаптары

19,0 га

7 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

24

Жалағаш ауданы, Мәдениет                    ауылдық округі өңірі

100,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Ауыр

сазды

топырақ

Егістігі 88,0 га, басқа алқаптары

12,0 га

17 балл

Егін шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

25

Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округі өңірі

138,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Ауыр

сазды

топырақ

Тыңайған жерлер 40,0 га, жайылымы

71,0 га,

басқа алқаптары

27,0 га

14 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

26

Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округі өңірі

133,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

саздақты

топырақ

Тыңайған жерлер 14,0 га, жайылымы

93,0 га,

басқа алқаптары

26,0 га

10 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

27

Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округі өңірі

17,35

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

саздақты

топырақ

Егістігі 15,0 га, басқа алқаптары

2,35 га

17 балл

Егін шаруашы-лығын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

28

Жалағаш ауданы, Таң ауылдық округі өңірі

25,0

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін

10 (он) жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы

Жеңіл

саздақты

топырақ

Тыңайған жерлер 16,0 га, жайылымы

7,0 га,

басқа алқаптары

2,0 га

7 балл

Егін, мал шаруашылы-ғын жүргізу үшін

Қамтамасыз етілген

             Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі №3  мекен-жайда орналасқан "Жалағаш аудандық жер қатынастары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2020 жылғы 6 сәуір сағат 900  - ден бастап  2020 жылғы 24 сәуір сағат 1900 - ге дейін қабылданады.

            Конкурс өткізу Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті,  Әйтеке би көшесі №14 мекен-жайындағы Жалағаш ауданы әкімдігінің мәжіліс залында ағымдағы жылдың 25 сәуір күні сағат 1000 - ден бастап өткізіледі.

              Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде;

            1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін - заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің  - заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

            2)  жеке тұлғалар үшін - өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

            3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;

            4) конкурстық ұсыныс;

            5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не  ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс.

            Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес  заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және рәсімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады.

              Конкурстық ұсыныста:

         1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);

         2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;

       3) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 268 бұйрығымен бекітілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуы тиіс.

            Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады.

            Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

            Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.

            Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.

          Конкурсқа шығарылған жер учаскелерінің орналасу сызбасын Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі №3  мекен-жайда орналасқан "Жалағаш аудандық жер қатынастары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінен көруге болатындығын хабарлаймыз.

           Байланыс телефоны: 8(72431) 31-9-78. 

 

 

 

Социальные медиа
facebook
youtube
instagram
Меню подвал
Законодательство
Открытое Правительство
Виртуальная Приемная
Структура Правительства РК
Сайт Парламента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Первого Президента РК – Елбасы
Сайт Президента РК
Послания Президента РК
Государственные символы РК