Меню

Әулиекөл ауданының әкімдігі

1. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Әулиекөл ауданы әкімінің және жергілікті атқарушы органның (әрі қарай-әкімдік) қызметін қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

Содержание спойлера

«Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Әулиекөл ауданының әкімдігі болып табылады.

2. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі аудан әкімінің және әкімдігінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

3. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Президентінің актілеріне, басқа да нормативтік құқықтық актілерге, сонымен қатар осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысанында заңды тұлға болады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрі және мөртабаны, белгіленген үлгіде берілген бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында есеп-шоттары бар.

5. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан ене алады.

6. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекет атынан заңнамаға сәйкес уәкілеттік алған жағдайда азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы бола алады.

7. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз құзыреті шегінде заңнамада көрсетілген тәртіппен «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және басқа да актілермен ресімделген шешімдер қабылдайды.

8. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының шектеуі қолданыстағы заңнаға сәйкес бекітіледі.

9. Орналасқан мекенжайы: индексі 110400, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Әулиекөл селосы,1-Майкөшесі, 44.

10. Мемлекеттік органның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде: государственное учреждение «Аппарат акима Аулиекольского района».

11. Осы Ереже «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшы құжаты болып табылады.

12. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

13. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің функцияларына жататын міндеттерді орындау үшін шарттық қатынастар жасауға тыйым салынады.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, функциялары, құқықтары және негізгі міндеттері

14. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: аудан әкімінің және әкімдігінің қызметін сапалы және уақытылы ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету болып табылады.

15. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметінің мәні аудан әкімінің және әкімдігінің қызметін қамтамасыз ету.

16. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметінің мақсаты барлық құрылымдық бөлімшелерінің аудан әкімінің және әкімдігінің қызметін сапалы және уақытылы ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етудегі жұмысының тиімділігін жетілдіру болып табылады.

17. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің міндеттері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген құзыры шегінде аудан әкімінің және әкімдігінің өкілеттігін қамтамасыз ету ;

2)тиісті аумақтың мүдделері мен тұтынуына сәйкес атқарушы өкіметтің жалпымемлекеттік саясатты жүргізуін қамтамасыз етуде жәрдем көрсету;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген басқалай міндеттер.

18. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің функциялары:

1) аудандағы ішкі саяси және экономикалық жағдайды зерделеу және талдау, оның дамуын болжау, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ауданның жергілікті атқарушы органдарының және ауылдық (селолық) округтің, поселкенің және ауылдың (селоның) жұмысын талдау, әкімге және аудан әкімдігінің мүшелеріне олардың сұрастырған мәселелері бойынша ақпарат әзірлеу;

2) аудан әкімінің және әкімдігінің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ету ;

3) аудан әкімінің және әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ету ;

4) аудан әкімінің аппаратының құрылымдық бөлімшелерінде, сонымен бірге ауылдық (селолық) округтің құрамына енбейтін ауылдық (селолық) округтің ,поселкенің және ауылдың (селоның)орындау тәртібі жағдайына талдауды жүргізу;

5) әкімнің және аудан әкімдігінің мүшелерінің тапсырмасы бойынша сотта әкімнің және аудан әкімдігінің мүшелерінің мүдделерін ұсыну мен қорғау, прокурорлық назар аудару және басқалай бақылау-қадағалау органдарының актілерін қарау;

6) аудан әкімдігінің мәжілістерін, аудан әкімінің және оның орынбасарларының жанындағы жиналыстарды, семинарлар мен басқалай шараларды әзірлеу мен өткізуді жоспарлау және ұйымдастыру, жиналыстардың хаттамаларын және материалдарын ресімдеу мен жіберуді жүзеге асыру;

7) әкімнің және аудан әкімдігінің мемлекеттік органдармен өзара іс-әрекетін қамтамасыз ету,

8) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және орталық органдардың , сонымен бірге облыс әкімінің және әкімдігінің актілері мен тапсырмаларын ауданның жергілікті атқарушы органдарының, ауылдық (селолық) округтің құрамына енбейтін ауылдық (селолық) округтің, поселкенің және ауылдың (селоның) әкімдерінің орындауына бақылауды жүзеге асыру;

9) әкімнің және аудан әкімдігінің мүшелерінің кіріс құжаттарды уақытында қарауын ұйымдастыру, оларды бастапқы өндеуді жүзеге асыру, алдын ала қарау, тіркеу, есепке алу, сақтау, жеткізу және тарату.

10) әкімнің және аудан әкімдігінің іс жүргізуін, сонымен бірге құпия іс жүргізуді, нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес ұйымдастыру және жүргізу;

11)жергілікті мемлекеттік органдардың қызметінің тиімділігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес бағалауды жүргізу;

12) жергілікті атқарушы органдардың көрсететін мемлекеттік қызмет көрсетуінің мониторингін жүргізу;

13) әкімнің және аудан әкімдігінің мүшелерінің тапсырмасы бойынша өз құзыреті шегінде тексерулер жүргізеді, қажет болған жағдайда тиісті лауазымды тұлғалардың түсініктемелерін тыңдайды және жазбаша түсініктемелерін талап етеді;

14) «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметкерлері мен аудандық бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдар басшыларының даярлығы және қайта даярлығын үйлестіреді;

15) «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметкерлері мен аудандық бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдар басшыларының аттетаттауын ұйымдастыру және өткізу;

16) «электронды әкімдік» жүйесін ақпараттандыру және дамыту деңгейін жетілдіру бойынша жұмыс жүргізу;

17) жергілікті атқарушы органдардың көрсететін электрондық қызметін дамыту бойынша шаралар қабылдау;

18)мемлекеттік наградалармен, облыс әкімінің грамоталарымен марапаттауға ұсыну үшін құжаттарды дайындау;

19) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алуды және қарауды қамтамасыз ету, әкімнің және аудан әкімдігінің мүшелерінің жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын өткізуді ұйымдастырады;

20) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ішкі бақылауды жүзеге асыру;

21) өз құзыреті шегінде гендерлік саясатты іске асыру;

22) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасының шеңберінде сайлау өткізу мәселелері бойынша ұйымдастыру даярлығын және шаралар өткізуді жүзеге асыру;

22) әкімшілік-аумақтық құрылым мәселелері бойынша құжаттар дайындау жөнінде жұмысты ұйымдастыру;

23) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқалай функцияларды жүзеге асыру.

19. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құқығы бар:

1) әкімнің және аудан әкімдігінің мүддесін ұсыну;

2) өз құзыреті шегінде әкімнің және аудан әкімдігінің құзырына енетін мәселелері бойынша мемлекеттік органдардан және лауазымды тұлғалар мен басқа ұйымдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды және басқалай материалдарды сұратып алуға;

3) өз құзыреті шегіндегі мәселелері бойынша аудан аумағында орналасқан ұйымдардың басшыларына қажетті тапсырмалар беру;

4)тиісті аумақта басқарудың тиімділігін жетілдіру мәселелері бойынша басқа мемлекеттік басқару органдарымен, қоғамдық өзін-өзі басқару органдарымен және басқа ұйымдармен өзара іс-әрекет ету;

5) қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа да құқықтарды жүзеге асырады;

20. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы нормаларын сақтау;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және орталық атқарушы органдардың , сондай-ақ аудан әкімінің және әкімдігінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

21. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне бірінші бастық басшылық жасайды, ол «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және өз функцияларының жүзеге асырылуына жеке жауап береді.

22. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің басшысының өкілеттігі:

1) «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда ұсынады;

2) «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің жұмысын ұйымдастырады және басшылық жасайды және аппаратқа жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуына, сонымен бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдамағаны үшін жеке жауапкершілікті мойынына алады;

3) «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережені, аппараттың құрылымы және штаттық саны жөнінен ұсыныстар әзірлейді және оларды әкімнің бекітуіне енгізеді;

4) ішкі еңбек тәртібін белгілейді, құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне жалпы басшылық жасау мен үйлестіруді жүзеге асырады, олар туралы ережелерді бекітеді, «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бөлімдері бастықтарының және мамандарының міндеттері мен өкілеттерін бекітеді;

5) «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің техникалық қызметкерлерін тағайындайды, босатады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартады;

6) мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың орындалуына бақылау жасайды;

7) «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері орындауы міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

8) аудан әкімдігінің қаулыларының,аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерінің жобаларын әкімге қол қоюға ұсынады;

9) әкімдіктің қабылдаған қаулыларының, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерінің орындалуына бақылау жасау жөніндегі жұмысты үйлестіреді;

10) мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға және қолданылып жүрген еңбек заңнамасына сәйкес кадрлар жөніндегі жұмысты бақылайды;

11) құзыреті шеңберінде құжаттамаларға қол қояды;

 

 

12) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды жүзеге асырады;

13)қажетболған жағдайда нормативтік құқықтық актілерді, бағдарламаларды және басқа құжаттарды әзірдеу үшін жұмыс тобын құрады;

14)өз құзыреті шеңберінде «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ақшалай қаражатына иелік етеді.

15) әкім жүктеген басқа да функцияларды орындайды.

«Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының болмаған кезеңінде оның өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

4. Мемлекеттiк органның жұмыс тәртібі

23. Мемлекеттiк органның жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібімен белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамаларының нормаларына қарама-қайшы болмауы қажет.

5. Мемлекеттiк органның мүлкi

24. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болу мүмкiн. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк есебiнен қалыптастырылады.
25. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бекiтiлген мүлiк коммуналдық меншiкке жатады.
26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

6. Мемлекеттiк органды қайта ұйымдастыру және тарату

27. «Әулиекөл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

Мекен-жайы Қазақстан Республикасы, 110400, Қостнай облысы, Әулиекөл а., 1 Мая к., 44.
Кеңсе 8-71453-21-009
   
Қабылдау жеке және заңды. тұлғалардың 8-71453-21-000
Сенім телефоны 8-71453-22-151
Әдеп жөніндегі уәкілі 8-71453-21-002
   
Email auliekol@kostanay.gov.kz
1
Пресс центр
Хабарлама!
Әулиекөл ауданы бойынша тіркелген баға бойынша тұрақтандыру қорынан өнімді өткізу туралы ақпарат
Әулиекөл ауданы бойынша тіркелген баға бойынша тұрақтандыру қорынан өнімді өткізу туралы ақпарат
Кенелерден қалай қорғануға болады?
Әулиекөл ауданы бойынша тіркелген баға бойынша тұрақтандыру қорынан өнімді өткізу туралы ақпарат
Направления
Москалевский а/о әкімінің сайлауы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
ҚР референдумы 2022
Референдум 2022
Бұқаралық ақпарат құралдарына эфир уақытын және баспасөз бетінен орын беру төлемінің мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер
Мүгедектігі бар адамдар үшін
Ақпараттық материалдар
Күнтізбелік жоспар
Хабарлар
Қаулылар
Полезные ссылки
Мемлекеттік сатып алулар
Ашық деректер
Әулиекөл ауданы бойынша бос лауазымдардың болуы туралы ақпарат
"Өз сайлау учаскеңді тап"
Азаматтарының мобильдік базсында тіркелу
ҚР НҚА эталондық бақылау банкі
ҚР референдумы 2022
Документы
Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок и Правил работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок
2015-12-28T00:00:00Z
Об утверждении Правил осуществления государственных закупок
2015-12-11T00:00:00Z
ҰОС қатысушыларын, мүгедектерін, балаларын әлеуметтік қорғау-2019
2021-03-05T00:00:00Z
Вакансии
«Аманқарағай ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ бас маманы
2021-02-22
«Аманқарағай ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ бас маманы
2021-02-08
«Әулиекөл ауылы әкімінің аппараты» ММ бас маман-бухгалтер
2021-01-29
«Первомай ауылы әкімінің аппараты» ММ бас маман-бухгалтер
2020-12-25
Календарь событий
2020-05-01
Қазақстан Республикасының халық достығы күні
2020-05-07
Отан қорғаушылар күні
2020-05-09
9 Мамыр - "Жеңіс Күні"
Телефоны экстренных служб

102

Полиция

104

Газ қызметі

101

Өрт сөндру қызметі

103

Жедел жәрдем

103

Жедел жәрдем

104

Газ қызметі

109

Ақтау БҚО-109

101

Өрт қызметі

109

Астана қаласы әкімдігінің iKomek бірыңғай байланыс орталығы

101

Өрт сөндіру қызметі
Услуги
Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайтадан куәліктер немесе анықтамалар беру
Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын анықтау жөнінде анықтама беру
ЭЦҚ-ны қашықтан алу
Руководство
Смагулов Серік Байболатұлы
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8 (714)53 97-862
E-mail:
s.smagulov@kostanay.gov.kz
Досмурзин Мейрамхан Сапабекович
Ауылдық округінің әкімі
Телефон приемной:
8(71453) 97 1 32
E-mail:
m.dosmurzin@kostanay.gov.kz
Таипов Марат Кабиевич
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8 (71453) 26-3-37
E-mail:
m.taipov@kostanay.gov.kz
Шарипов Кайрат Камысбаевич
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8 (71453) 93-7-02
E-mail:
k.sharipov@kostanay.gov.kz
Абдибеков Тургунбек Файзуллович
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8 (71453) 26 7 22
E-mail:
t.abdibekov@kostanay.gov.kz
Нсанбаев Асылжан Ахметжанұлы
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8 (71453) 91 1 86
E-mail:
a.nsynbaev@kostanay.gov.kz
Абжанов Абидулла Аклашевич
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8 (71453)3-2300
E-mail:
a.abzhanov@kostanay.gov.kz
Әлмағамбетова Айнаш Нұрмұхамбетқызы
Ауылдық округінің әкімі
Телефон приемной:
8(714)53 21-1-94
E-mail:
a.almagambetova@kostanay.gov.kz
Косанов Нурбол Касымханович
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8(714)53 93-5-37
E-mail:
n.kosanov@kostanay.gov.kz
Едресов Раимбек Ділдәбекұлы
Ауыл әкімі
Телефон приемной:
8 (714)53 21-0-80
E-mail:
r.edresov@kostanay.gov.kz

Онлайн қабылдау

Бұл бөлімде сұрақтарыңызды талқылау және мәселелерді шешу үшін сізге жедел байланысуға мүмкіндік беретін ақпарат пен сервистер жинақталған

 

Галерея
1
Өңірлік резерві
06 марта 2024
3
Эко тақырыптағы роликтер
16 января 2024
10
eOtinish-мобильді сервис
04 декабря 2023
Слайды
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі
"ӘУЛИЕКӨЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ" ММ
"ӘУЛИЕКӨЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ" ММ
Электрондық еңбек биржасы
Электрондық еңбек биржасы
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Кітапханасы
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Кітапханасы
Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған ресурстар
Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған ресурстар
e-Otinish – Мемлекеттік органдарға өтініш беру
e-Otinish – Мемлекеттік органдарға өтініш беру
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
Страницы
Байланыс ақпараты
Баспасөз орталығы
Қызметі
Әкім аппараты
Құжаттар
Онлайн қабылдау
Реализуемые проекты
Әулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қосумен Әулиекөл а. АГТС-нан Диевка а. дейін жеткізуші газ құбырының құрылысыӘулиекөл ауданы Новоселовка ауылын қосумен Әулиекөл а. АГТС-нан Диевка а. дейін жеткізуші газ құбырының құрылысы
Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Аманқарағай ауылындағы су құбырының құрылысыҚостанай облысы Әулиекөл ауданы Аманқарағай ауылындағы су құбырының құрылысы
Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Аманқарағай ауылындағы мемлекеттік тілде оқытатын 320 орындық жалпы білім беретін орта мектеп құрылысыҚостанай облысы Әулиекөл ауданы Аманқарағай ауылындағы мемлекеттік тілде оқытатын 320 орындық жалпы білім беретін орта мектеп құрылысы
Социальные медиа
Әулиекөл ауданының әкімдігі
Аулиекольский район
Акимат Аулиекольского района
Меню подвал
Өмірлік жағдайлар
Мемлекеттік органдардың жаңалықтар арнасы
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Мемлекеттік рәміздері
ҚР Премьер-Министрінің сайты
ҚР Президентінің сайты
ҚР Парламентінің сайты
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Тұрақты даму мақсаттары