Меню

Теміртау қаласы әкімі аппаратының білім бөлімі

  1. Мемлекеттік органның толық атауы:

 қазақ тілінде: «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі;

 орыс тілінде: государственное учреждение «Отдел образования города Темиртау».

Осы Ереже «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

«Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметі жергілікті бюджеттен қаржыландырылады.

«Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметі болып табылатын міндеттерді орындау  тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен түскен кірістер мемлекеттік бюджеттің  кірісіне жіберіледі.

  1. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары  мен  міндеттері

«Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы – Теміртау қаласы мен Ақтау кенті аумағында білім беру саласында басқару тиімділігін арттыру,  мектепке дейінгі, қосымша, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруге жағдай жасау. 

Міндеттері:

  • арнайы және мамандандырылған жалпы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын  мемлекеттік білім беру ұйымдарынан басқа  бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының,  балалар үшін мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру  және қосымша білім беру бағдарламаларымен  қамтамасыз ететін мемлекеттік  білім  беру ұйымдарының қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық тұрғыда қамтамасыз ету;
  • білім беру жағдайына мониторинг жүргізу, қала аумағында білім беру саласында мемлекеттік саясатты қамтамасыз ету жағдайы туралы әкімге уақытылы, толық және дәлелді ақпарат беру;
  • білім беру мәселелері бойынша қала әкімі мен әкімдігінің  актілері мен тапсырмаларын әзірлеуге және орындауға қатысу, олардың орындалуына бақылауды ұйымдастыру.

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз өкілеттігі шегінде келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) меншік және ведомстволық бағыныштылығына қарамастан қосымша, мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарының,  білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамаларының орындалуына ықпал етеді;

2) кәмелетке толмағандарға қатысты мемлекеттің қорғаншылық немесе  қамқоршылық  жөніндегі функцияларын жүзеге асырады;

3) білім беру, тәрбиелеу саласында балалар мүддесін қорғайтын мемлекеттік саясаттың орындалуына қатысу;

4) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мемлекеттік білім беретін ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз етуге ықпал ету және қолдауды жүзеге асыруды ұйымдастырады;

         5) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын мемлекеттік білім беретін ұйымдарының  оқулықтары  мен оқу-әдістемелік құралдарды сатып  алуын және жеткізуін қамтамасыз етеді;

         6) балалардың  қосымша білім алуын  ұйымдастырады;

         7) жалпы білім беретін пәндер бойынша  мектепте ғылыми жобалар конкурстары мен олимпиадалар, қала ауқымында конкурстар ұйымдастырады және өткізеді;

         8) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды, жетім балаларды мемлекеттік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

9) мемлекеттік жалпы білім беретін және мектепке  дейінгі ұйымдарда білім алушылар мен тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсетілуін ұйымдастырады;

        10) білім беруге мониторинг жүргізеді;

         11) мемлекеттік білім беру ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз етуді жүзеге асырады, педагогикалық кадрларды әлеуметтік қорғанысқа алу бойынша шаралар қолданады;

         12) қала әкімі мен әкімдігінің нормативтік және өзге де құқықтық актілерінің жобалары бойынша ұсыныстар енгізеді.

 Құқықтары мен міндеттері:

1) заңды және жеке тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастарға түсуге, шартқа отыруға және  қолданыстағы заңнамаларға қайшы келмейтін өзге де қызметтерді жүзеге асыруға;

2) меншік түрі мен ведомстволық бағыныштылығына қарамастан  білім беру  ұйымдарынан қажетті  ақпараттар  мен  материалдар, мекеме құзырына жататын мәселелер бойынша басшылардан ауызша және жазбаша түсініктемелер сұратуға; 

3) білім беру ұйымдары қарауындағы  ақпараттық  деректердің барлық түрлерін пайдалануға.

4) мекеме  қызметін  жетілдіру,  қалалық  бюджет  қаражатын  білім беруді дамытуға бөлу жөнінде ұсыныстар енгізуге;

5) заңнамада жүктелген өзге де  құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

  1. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылық ету бірінші басшымен жүзеге асырылады, ол,  «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына  және оның функцияларын атқаруға дербес  жауапкершілігін жүзеге асырады.

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Теміртау қаласының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке  тағайындалатын  және  қызметтен босатылатын орынбасары болады.

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

         1) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметіне қатысты мәселелерді Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде белгіленген өзінің құзырлығына сәйкес өз бетінше  шешеді;    

2) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Ережесі мен құрылымын, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістерді  әзірлейді  және қала әкімдігіне бекітуге ұсынады;

         3) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жалпы жедел басшылық жасайды, «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз етілуін ұйымдастырады, «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымдық бөлімшелерінің  жұмысын үйлестіреді және бақылайды, «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мамандары мен өзге де қызметкерлерінің жұмысына ұйымдастырады және бақылауды қамтамасыз етеді;

4) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерін бекітеді;

5) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мамандары мен өзге де қызметкерлерінің, құрылымдық бөлімшелері басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

6) әкім мен әкімдік құзыры шегіндегі нормативтік және өзге де құқықтық актілердің жобаларын, басқа да Мекеме қызметіне  қатысты қызметтік құжаттарды  дайындайдауды  ұйымдастырады және қала әкімі  мен  әкімдігіне  бекітуге  ұсынады;

         7) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

         8) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметі жөніндегі мәселелер бойынша қала әкімі аппаратымен, қалалық маслихатпен, Ақтау кенті әкімінің аппаратымен, қалалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдармен, Қарағанды облысы әкімдігімен, оның құрылымдық бөлімшелерімен,  қала және облыс аумағында қызметін ететін Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдарының аймақтық бөлімшелерімен тұрақты байланысты қамтамасыз етеді;

9) «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін  құжаттамалық  қамтамасыз етуді, қызметтік  құжаттарды, жеке  және  заңды  тұлғалардың өтініштерін қарауды, түскен  құжаттарға, құжат айналамына талдау  жасауды ұйымдастырады;

         10) өз құзыреттілігі шегінде «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің және оған қарасты ұйымдардың барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын бұйрықтар мен өкімдер, тапсырмалар мен жарлықтар  шығарады, қызметтік құжаттарға қол қояды;

         11) өзіне  заңнамамен және осы Ережемен жүктелген өзге де өкілеттіліктерін  жүзеге асырады.

«Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттілігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 Бірінші басшы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз орынбасарының өкілеттік аясын анықтайды.

  1. Мемлекеттік органның мүлігі

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жедел басқару құқығы аясында заңнамамен қарастырылған жағдайларда оқшауланған мүлігі болуы мүмкін.

«Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлігі, оған меншіктенушімен берілген мүліктен, сонымен  қатар, өз қызметі нәтижесінде (ақшалай кірістерді қоса есептегенде) алынған  мүліктерден  және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздерден алынған  мүліктерден  қалыптасады.

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

«Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі оған бекітілген  мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша берілген қаражат есебінен алынған мүлікті, егер де заңнамада басқа жағдай  қарастырылмаса, өз бетінше иеліктен шығаруға  немесе оған басқа  тәсілдермен билік етуге  құқығы  жоқ.

  1. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 «Теміртау қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру  және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

 

1
Пресс центр
Құрметті Теміртау қаласының тұрғындары!Құрметті Теміртау қаласының тұрғындары!
КОРОНАВИРУС ТУРАЛЫ НЕ БІЛУ ҚАЖЕТ: ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАРКОРОНАВИРУС ТУРАЛЫ НЕ БІЛУ ҚАЖЕТ: ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСАМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА
мектеп және балабақша, қосымша білім беру ұйымдары басшыларының байланыс телефондары
Направления
Мектепке дейінгі білім беру
Қосымша білім беру
Бастауыш, негізгі орта және орта білім беру
Полезные ссылки
Документы
О государственных закупках
2015-12-04
Об административных процедурах
2000-11-27
Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок и Правил работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок
2015-12-28
Вакансии
Календарь событий
Телефоны экстренных служб

102

Полиция

104

Газ қызметі

101

Өрт сөндру қызметі

103

Жедел жәрдем

103

Жедел жәрдем

104

Газ қызметі

109

Ақтау БҚО-109

101

Өрт қызметі

109

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің iKomek бірыңғай байланыс орталығы

101

Өрт сөндіру қызметі
Услуги
Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау
Мектепке дейінгі ұйымдарға құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау
Руководство
Галерея
Слайды
Страницы
Байланыс ақпараты
Баспасөз орталығы
Құжаттар
Қызметі
Бөлім туралы
Реализуемые проекты
Социальные медиа
Меню подвал
Тұрақты даму мақсаттары
ҚР Президентінің жолдаулары
ҚР Премьер-Министрінің сайты
ҚР Үкіметінің құрылымы
ҚР Мемлекеттік рәміздері
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасының сайты
Ашық Үкімет
ҚР Президентінің сайты
Заңнама
ҚР Парламентінің сайты