Меню

Department of Justice of West-Kazakhstan region

                                    

 1. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаменті (бұдан әрі – Департамент) әділет органдарының бірыңғай жүйесіне кіретін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) аумақтық органы болып табылады.
 2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 3. Департамент мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан қатысады.
 5. Департамент мемлекеттің атынан егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған уәкілеттілік берілген жағдайда азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы.
 6. Департамент өз құзыретінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.
 7. Департамент құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.
 8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 208 үй.
 9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысының Әділет департаменті» Республикалық мемлекеттік мекемесі.
 10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департамент қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кәсіпкерлік субъектілерімен Департамент функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

         Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

Мекен-жайы: 090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 208

Кеңсе: 8 (7112) 51-04-01

Қабылдау бөлмесі:   8 (7112) 51-35-45

Сенім телефоны: 8 (7112) 51-50-77

Баспасөз қызметі: 8 (7112) 51-52-76

Әдеп жөніндегі уәкілі: 8 (7112) 51-28-79

E-mail: adilet.zko@adilet.gov.kz 

Instagram: www.instagram.com 

 

 

 

 

1
Пресс центр
Направления
Полезные ссылки
Документы
Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 61 Об утверждении Правил оказания государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности
2020-10-07
Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 62 Об утверждении Правил оказания государственных услуг по вопросам нотариальной деятельности
2020-10-07
Об утверждении правил оказания государственных услуг по вопросам исполнительного производства
2020-06-17
Вакансии
Календарь событий
Услуги
Слайды
Страницы
Contacts
Press Room
Documents
Activity
About the Department
Реализуемые проекты
Социальные медиа
Меню подвал
Legislation
Open Government
Virtual Reception Office
Structure of the Government of Kazakhstan
Website of the Parliament of Kazakhstan
Website of the Prime Minister of Kazakhstan
Website of the First President of Kazakhstan – Elbasy
Website of the President of Kazakhstan
State of the Nation Address of the President of Kazakhstan
National Symbols