Өнеркәсіптік үлгілердің халықаралық сыныптамасын құру туралы Локарн келісімі

Өнеркәсіптік үлгілердің халықаралық сыныптамасын құру туралы Локарн келісімі

Локарн келісімімен өнеркәсіптік үлгілердің сыныптамасы (Локарн сыныптамасы) құрылады. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті ведомстволары Өнеркәсіптік үлгілерді сақтауға беруге немесе тіркеуге қатысты ресми құжаттарда өнеркәсіптік үлгілер өткізілген тауарлар жататын сыныптаманың сыныптары мен кіші сыныптарының нөмірлерін көрсетуге тиіс. Олар өнеркәсіптік үлгілерді сақтауға немесе тіркеуге қатысты кез-келген жарияланымда да солай етуге міндетті.

Локарна классификациясы мыналардан тұрады:

    сыныптар мен ішкі сыныптар тізімі;

    әрбір тауар тиесілі сыныпты және кіші сыныпты көрсете отырып, өнеркәсіптік үлгілер өткізілген тауарлардың әліпбилік тізбесін бекіту туралы;

    түсіндірмелік ескертулер.

Сыныптар мен ішкі сыныптардың бастапқы тізімі Ол қабылданған кездегі Локарн келісіміне қосымшада келтірілген.

Локарн келісімімен барлық Уағдаласушы Мемлекеттер өкілдік ететін сарапшылар комитеті құрылады. Келісім Комитетке сыныптар мен кіші сыныптардың бастапқы тізіміне "өзгерістер" немесе "толықтырулар" енгізуге, әліпбилік тізбе мен түсіндірме ескертулерді (дипломатиялық конференцияда әзірленбеген) әзірлеуге және Локарн сыныптамасының үш компонентінің кез келгеніне (сыныптар мен кіші сыныптар тізімі, тауарлардың әліпбилік тізбесі, түсіндірме ескертпелер) өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқық береді.

Локарна классификациясын қолдану

Локарн жіктемесі тек "әкімшілік" сипатқа ие және Уағдаласушы мемлекеттерді "осы елдердегі өнеркәсіптік үлгілерді қорғаудың сипаты мен көлеміне қатысты" байланыстырмайды

Локарн келісімі барлық Уағдаласушы мемлекеттердің өнеркәсіптік меншік ведомстволарын "Өнеркәсіптік үлгілерді сақтауға беруге және тіркеуге арналған ресми құжаттарға және егер олар ресми жарияланған болса, осы жарияланымдарға өнеркәсіптік үлгілерге енгізілген тауарлар жатқызылған халықаралық сыныптаманың сыныптары мен кіші сыныптарының нөмірлерін енгізуді" міндеттейді (2(3) – бап).  Сарапшылар комитетінің ұсынымдары аталған құжаттар мен жарияланымдардағы сыныптар мен кіші сыныптарды көрсетудің рәсімдік жағына қатысты.

Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті ведомстволарынан басқа Локар сыныптамасын сондай-ақ Африка зияткерлік меншік ұйымы (АОАЖ), Африка өңірлік зияткерлік меншік ұйымы (АРОИС), Бенилюкс Зияткерлік меншік жөніндегі ведомствосы (BOIP), Еуропалық Одақтың зияткерлік меншік ведомствосы (ВИСЕС) және ДЗМҰ халықаралық бюросы өз тізілімдері мен жарияланымдарында пайдаланады.

 

Павлодар облысы Әділет департаменті