Денисов ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы келесіні хабарлайды.

Денисов ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы келесіні хабарлайды.

"Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 22 ақпандағы №196 бұйрығымен Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, фильтрсіз сигареттерге ең төмен бөлшек сауда бағалары бекітілген:

1) 2022 жылғы 1 наурыздан бастап 2022 жылғы 30 маусымға дейін қоса алғанда бес жүз елу теңгеден;;

2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін қоса алғанда бес жүз жетпіс теңгеден;;

3) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап алты жүз теңге.

         "Арақтарға және айрықша арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 наурыздағы №187 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 25 наурыздағы № 161 қаулысымен бекітілген:

1) арақтар мен айрықша арақтар, тауар шығарылған жердің қорғалған атауы бар арақтар, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдары литріне 1 980 теңге мөлшерінде;

2) коньяк және бренди литріне 2 930 теңге мөлшерінде.

         "Фильтрлі сигареттерге, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу туралы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 22 ақпандағы №196 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 31 наурыздағы № 346 бұйрығымен 20 (жиырма) өнімге ең төмен бөлшек сауда бағаларын бекіту бөлігінде өзгерістер енгізілді мөлшерде қыздырылған темекімен:

1) 2022 жылғы 1 сәуірден бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін қоса алғанда бес жүз тоқсан теңгеден;;

         2) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап алты жүз отыз теңгеден аспайды.